Produkter

Produktöversikt

Vi erbjuder prefabricerade komponenter i limträ tillverkade i moderna fabriker av engagerad och kunnig personal. Special och hantverksanpassningar.

Balk, pelare/stolpar, limträbågar, limträpaneler, CLT dvs. korslaminerat limträ.

Tillverkningen är EN-certifierad.


Andra produkter:

Som med fördel kan användas vid återskapandet av äldre miljöer, restaureringar och där tidskänslan är viktig.


Inredningssnickeri som tillverkning av ekbrädor i olika utföranden för kök, restaurang och bar utförda i högklassig ek eller annat trä som ni/kunden själv väljer.


Byggkomponenter i Konst och dekorationssmide.