Konst och dekorationssmide

Konst och dekorationssmide

En tillverkning i små serier då det sker i en traditionell hantverksanda. Koleldad hässja och en gedigen uppsättning traditionella smidesverktyg inklusive en stånghammare från början av förra seklet. Och självklart en smed som kan yrket och hanteringen av redskapen. Resultaten är häpnadsväckande utsökta i sina detaljer.

Bruks och byggnadsdekordetaljer i konstsmide.  Se under fliken Galleri!