Certifieringar

Tillverkningen är certifierad

Limträtillverkningen utförs enligt EN 14080, fingerskarvat enligt EN 15497. Lim: Typ 1 används, godkänd i alla miljöer. Certifierad av Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart (MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut), A-certifikat.

Tillverkning följer standarden Eurocode 5, GL24, GL28 (std. tillverkning) och GL32.

All tillverkning sker i fabriker med modern utrustning och med en engagerad personal och ledning.

FSC logga

Materialet som används i tillverkningen är enligt bestämmelserna i FSC: s regelverk. Det betyder att råmaterialet kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

SP logga
NTR A logga
NTR AB logga

Olika typer av behandlingar kan utföras.


Ytbehandlingar och impregnering enligt NTR A och AB samt M med viss begränsning gällande inträngning på limträprodukter.