Komponenter i limträ

Komponenter i limträ

CLT eller KL, korslaminerat

Max mått 3,5 x15 m.

Paneltjocklek 60 till 300 mm.

Antal lager 3, 5 eller 7.

Tjocklek av lager, 20, 30 eller 40 mm.

Dörr och fönsteröppningar samt spår/kanaler kan förbearbetas.

Vi producerar från limträ:

Balkar

Stolpar i flera dimensioner

Strävpelare

Taksparrar

Takstolar

Semi bågar

Trappkomponenter

Komponenter för lekplatser

Fingerskarvat hyvlat virke som används i bygg som balkar, takbjälkar och strävpelare . Råvaran är barrträd, främst gran.

Standardmått är bredd 100-240 mm, tjocklek 60-100 mm i steg av 20 mm.

Limträpanel:

Estetiskt utseende

Pålitligt hållbart alternativ till betongelement

Snabb och enkel installation

Med CNC fräsning kan urtag skapas för fönster dörrar, rör/kabelförläggningar. Det betyder automationstillverkning av till exempel komponenterna från CLT/KL i CNC-maskiner (numeriskt styrda bearbetningsmaskiner). CLT Cross Laminated Timber, på svenska KL-korslaminerat trä dvs. prefabricerade komponenter i limträ.